Incompany training geaccrediteerd door NVO/NIP/SKJ/VEN : Inleiding in de polyvagaal theorie en werken met ‘Mijn Wereld’

Geaccrediteerd door VEN/NVO/NIP/SKJ

Indien gewenst bieden we de basistraining van Mijn Wereld incompany aan. Mooi om met elkaar een gezamenlijke taal te verwerven om met kinderen, jongeren en hun gezinnen te werken aan meer veiligheid, regulatie en veerkracht! Neem contact met ons op om ons aanbod te bespreken: info@mijnwereldintherapie.nl

Wil je meer kennis over de polyvagaal theorie en handvatten om praktisch aan de slag te gaan met ‘Mijn Wereld’?

In onze eendaagse training op onze sfeervolle locatie in Voorschoten leer je meer over de polyvagaal theorie en het werken met ‘Mijn Wereld’.

 

Voor wie:

Voor basis psychologen, basis orthopedagogen, GZ-psychologen, orthopedagogen-generalist, klinisch psychologen, psychotherapeuten, EMDR-therapeuten, vaktherapeuten en andere professionals werkzaam in de jeugdzorg/jeugd GGZ.

 

Inhoud:

Ons zenuwstelsel ontwikkelt zich op basis van ervaringen. Wanneer we opgroeien in een veilige omgeving, zal ons zenuwstelsel ons gemakkelijk in een staat brengen waarin we ons kunnen verbinden, kalmte ervaren en kunnen groeien en ontwikkelen. Wanneer we te maken krijgen met onveiligheid zal ons zenuwstelsel ons in een staat brengen van vechten, vluchten of ineenstorting. Dat zijn gezonde manieren om onszelf te beschermen, maar wanneer we langdurig of met overspoelende onveiligheid te maken hebben, zal ons zenuwstelsel ook wanneer de situatie weer veilig is, de weg naar een beschermingsreactie gemakkelijk weten te vinden. Op die manier worden oude beschermingsreacties belemmerend voor een gezonde ontwikkeling. Psycho-educatie biedt begrip van reacties van het zenuwstelsel. Het bieden van veilige signalen helpt de cliënt meer veiligheid, regulatie en veerkracht te ontwikkelen, zodat er beter geprofiteerd kan worden van behandeling en breder herstel kan plaatsvinden.

Gedurende de training wordt uitgebreid stil gestaan bij de polyvagaal theorie; de theoretische onderbouwing van ‘Mijn Wereld’. Daarnaast wordt praktijkgericht gewerkt: de belangrijkste technieken worden aan den lijve ervaren, via rollenspel, videobeelden of live werk. Aan het einde van de dag is de deelnemer in staat om in de praktijk aan de slag te gaan met ‘Mijn Wereld’.

 

Programma:

 • Een eerste kennismaking met ‘Mijn Wereld’
 • De polyvagaal theorie en de polyvagaal theorie in ‘Mijn Wereld’
 • Praktisch aan de slag met ‘Mijn Wereld’

 

Doelen:

 • Kennis op doen van de polyvagaal theorie
 • Herkennen van de verschillende staten van het autonome zenuwstelsel
 • Kennis op doen van hoe traumatisering reacties van het autonome zenuwstelsel beïnvloedt
 • Kennis hebben van de drie ordenende principes van de polyvagaal theorie (hiërarchie, neuroceptie, co-regulatie)
 • Herkennen van beschermingsreacties en hier respectvol mee om kunnen gaan
 • Leren werken met regulatie via beweging, zintuigen en ademhaling
 • Leren aanbieden van oefeningen gericht op reflectie en bewustwording en het vergroten van het sociale betrokkenheidssysteem
 • Ontwikkelen van vaardigheden om met ‘Mijn Wereld’ aan de slag te gaan
 • Ontwikkelen van vaardigheden om cliënten tijdens traumabehandeling beter te reguleren, en daarnaast te werken aan breder herstel van veiligheid, regulatie en veerkracht.
 • Het werken met de opvoeder als co-therapeut

 

Resultaat:

Na afloop van de training:

 • Heeft de deelnemer kennis van de polyvagaal theorie
 • Heeft de deelnemer kennis van de hoe de polyvagaal theorie is terug te vinden in ‘Mijn Wereld’
 • Heeft de deelnemer kennis van de verschillende autonome staten van het zenuwstelsel en de ordenende principes van de polyvagaal theorie en hoe deze terug komen in ‘Mijn Wereld’
 • Beschikt de deelnemer over vaardigheden om het zenuwstelsel via ademhaling, beweging en zintuigen te reguleren en oefeningen aan te bieden gericht op reflectie en bewustwording en sociale betrokkenheid
 • Beschikt de deelnemer over vaardigheden om op creatieve wijze met ‘Mijn Wereld’ aan de slag te gaan
 • Beschikt de deelnemer over vaardigheden om cliënten voor, tijdens en na traumabehandeling beter te reguleren, en daarnaast te werken aan breder herstel van veiligheid, regulatie en veerkracht.

 

Literatuur ter voorbereiding:

Dana, D. (2020). De polyvagaaltheorie in therapie  –  Basisboek: Het ritme van regulatie (2de editie). Uitgeverij Mens!

 

Trainers:

Drs. Martie van der Reijden, Orthopedagoog- Generalist en EMDR-practitioner

Drs. Evelien van den Kerkhof, Orthopedagoog- Generalist en EMDR-practitioner

 

Accreditatie VEN, NIP, NVO en SKJ

K&J(NIP)/ OG(NVO) herregistratie 6 punten

SKJ herregistratie en postmastertrajecten 6 punten K&J(NIP)/ OG(NVO) opleiding-behandeling 4,5 punten

K&J(NIP)/ OG(NVO) opleiding-diagnostiek 1,5 punten

K&J(NIP)/ OG(NVO) opleiding-extra literatuurstudie 6 punten

VEN algemene scholing breed 6 punten

 

 

Categorie:

Andere suggesties…

Translate »